Hjem - Lions Stenløse Veksø

Menu

Klubliv

Klublivet

Almindelige møder: 
Normalt afvikles de ordinære møder i 'hulen'    - som ligger under Lærernes Hus, Rørsangervej 13, 3650  Ølstykke.
Det gælder også møder i udvalgene.
Her løser vi de store spørgsmål. De lokale og denne verdens problemer  - men aldrig spørgsmål af politisk eller religiøst indhold.
Når der spisning på programmet bliver 2 medlemmer udnævnt til at stå for de praktiske kulinariske opgaver (turnusordning)
de samme 2 medlemmer står for månedens kaffemøde - men her er aktiviteten begrænset til at indkøbe lidt til kaffen

Drescoden er enkel:
Almindelig påklædning og Lions identifikation f.eks. nål, slips eller andet

En normal klubaften forløber således:
Præsidenten byder velkommen, og siger skål.
Vi synger fælles en sang
Klubmesteren informerer om afbud o.l. samt om de kulinariske anretninger.
Præsidenten gennemgår den indkomne post og fordeler opgaverne blandt medlemmerne.
Herefter får de enkelte udvalg mulighed for at komme med udtalelser ...
Er der større arrangementer under forberedelse så drøftes eventuelle tiltag så alle medlemmer er forberedt på deres andel af opgaven.
Før, under eller efter, arrangeres spisningen helt afhængig af forholdene.

Vore ægtefæller/ledsagere:
Når vore ægtefæller / ledsagere skal undvære os til møderne  - så er det en selvfølge, at der skal laves noget, hvor også disse deltager.
Til enkelte arrangementer er de en absolut nødvendig hjælp f.eks. dyrskuet.  Andre er mere af selskabelig karakter. en skovtur med frokostspisning, en teatertur o.l. - alt er selvfølgelig for egen regning

Følg Lions