Hjem - Lions Stenløse Veksø

Menu

Indtægtsgivende aktiviteter

Indtægter

Pengene til donationer kommer jo ikke af sig selv, så vi har nogle indtægtskilder, hvor vi ved at lægge et arbejde tjener penge til klubben. Disse penge går ubeskåret videre til ansøgere.

GTM:
Vi har en aftale med Gundsø Teater og Musikforening. Vi stiller borde og stole eller stolerækker op til deres forestillinger fredag aften og piller ned igen søndag formiddag. Hvis det er en teaterforestilling kommer vi også lørdag eftermiddag og hjælper scenefolkene med deres udstyr, og efter forestillingen kommer vi igen og hjælper med nedtagning.
Ved teaterforestillinger er vi 4-5 personer igang ad gangen, og ved musikforestillinger er vi 3-4 personer.

Julelotteri:
Hvert år i slutningen af november sælger vi lodsedler, hvor alle præmier er sponsoreret af handelsdrivende i lokalområdet. Lodderne sælges pt til 10 kroner stykket, og da vi ikke har udgifter til præmier, giver det et pænt overskud.

Natåbent:
Når der er natåbent i Egedalcentret, har vi i et stykke tid haft en aftale med Kvickly om at, vi stiller mandskab til at sørge for mad og drikkevarer. og betalingen for det går også videre til donationer.

Børnedyrskue:
Den første weekend i juni afholder vi børnedyrskuet i Veksø. Det er en tradition vi har haft siden 1988, hvor vi overtog arrangementet efter de lokale landmænd. Efterhånden er det mest kæledyr der udstilles. De bliver bedømt af de lokale dyrlæger, og der er diplomer til alle vindere.
Vi opstiller forskellige boder, og der kommer mange børnefamilier for at deltage, så når vejret er godt, får vi et pænt overskud.

Følg Lions