Lions Stenløse VeksøNormal forsideHistorieKlubbens aktiviteterKlublivDonationer og ansøgningKlubinfo.. hvordan bliver man medlem ?Julelotteri 2017
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Klublivet

..  normalt afvikles de ordinære møder i 'hulen'    - som ligger under Lærernes Hus, Rørsangervej 13, 3650  Ølstykke.

Det gælder også møder i udvalgene.

Her løser vi de store spørgsmål. De lokale og denne verdens problemer  - men aldrig spørgsmål af politisk eller religiøst indhold.

   

 

Når der spisning på programmet så bliver 2 medlemmer udnævnt til at stå for de praktiske kulinariske opgaver (turnusordning)
..  det samme sker ved kaffemøderne  - men her er aktiviteten begrænset til at indkøbe lidt til kaffen.

Dresscoden er enkel.
Jakkesæt med slips (og Lions identifikation f.eks. nål, slips, e.l.) når der er varm mad på programmet, ellers er påklædningen afslappet.

..  en normal klubaften forløber således:
         -  Præsidenten byder velkommen
         -  Klubmesteren informerer om afbud o.l. samt om de kulinariske anretninger.
         -  Så gennemgår Præsidenten den indkomne post og fordeler opgaverne blandt medlemmerne.
         -  Herefter får de enkelte udvalg mulighed for at komme med udtalelser ...
         -  Er der større arrangementer under forberedelse så drøftes eventuelle tiltag så alle medlemmer er forberedt på deres andel af opgaven.

Før, under eller efter, arrangeres spisningen helt afhængig af forholdene.

Når vore ægtefæller / ledsagere skal undvære os til møderne  - så er det en selvfølge at der skal laves noget hvor også disse deltager.
Til enkelte arrangementer er de en absolut nødvendig hjælp f.eks. dyrskuet.  Andre er mere af selskabelig karakter. en skovtur med frokostspisning, en teatertur o.l. - alt er selvfølgelig for egen regning.

Fra skovturen 2012:

   

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark