Lions Stenløse VeksøNormal forsideHistorieKlubbens aktiviteterKlublivDonationer og ansøgningKlubinfo.. hvordan bliver man medlem ?Julelotteri 2017
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Donationer    og ansøgningsprocedure

Ansøgning
Hvem kan normalt søge en donation:
   -    Foreninger hvis formål er:
        enten at have ungdom eller ældre som medlemmer
        eller udføre et 'arbejde' for netop disse grupper.
        Ansøgningen skal netop vedrører disse grupper, det kunne f.eks. være
              -  uddannelse af ledere
              -  indkøb af redskaber, inventar, insrumenter o.l.
              -  andre tiltag som hjælper foreningens arbejde.

   -   Det behøver ikke at være en forening  - men formålet skal have en karakter som ovennævnte og hvortil
       der IKKE kan søges offentlige midler.

Hvilke ansøgninger kommer normalt aldrig i betragtning:
       Personlig hjælp
       Rejsetilskud
       Uddannelser 

...  men ellers søg  - det kunne da være !!!

Send en begrundet ansøgning til Præsidenten (se under KlubInfo/Bestyrelse) eller en e-mail til stenloese-veksoe@lions.dk
og normalt vil du få svar umiddelbart efter det følgende klubmøde.

Er det en forening så send også en kopi af regnskabet for sidste regnskabsår.

Eksempel på en ansøgning lidt udenfor det
normale !!

Plejehjemmet Engbo (et hjem for demente) havde
et problem med nogle ældre som forsøgte at komme
ud ved at bruge en bagdør.

Fotografiet viser hvoran døren er næsten skjult inde i
billedet.

Vi fik en lokal kunstner til at 'fjerne' døren.

 

Eksempler på modtagere af donationer:

Lokalt      Ældresagens besøgsvenner
                Nytårkoncert i HEP-huset
                2/3 deltagere på pensionisthøjskole
                Hjerneskadeforeningen
                Skovbørnehaven
                Menighedsbørnehaven
                Børnenes juleræsfest i Veksø
                Jul på Damgården

Nationalt  Distriktslejr
                Handicap OL
                Holdning og Handling   også kaldet Lions Quest
                Ønskefonden
                Leos Ungdomslejr
                Orkester Norden       (et nordisk orkester sammensat af unge musikere - betales af Lions)
                Lions Prisen              (en fælles pris som uddeles hvert år og som udgør kr. 500.000)
                Lions Kollegiet

På internationalt niveau bidrager vi f.eks. til Sight First som har til formål at forhindret / mildne blindhed blandt 40 mio mennesker som er potentielle ofre    - og især i 3'lande.
Vi deltager også i en mæslingevaccinationskampagne hvor målet er at vaccinere 41 mio. børn. Lions donerer 1/3 af omkostningerne, Familien Gates foundation og UN dækker de resterende 2/3.
Lions katastrofe- og hjælpefond har ydet 650 mio USdollar   heraf har DK ydet 28 mio kr. 

 

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark