Lions Stenløse VeksøNormal forsideHistorieKlubbens aktiviteterKlublivDonationer og ansøgningKlubinfo.. hvordan bliver man medlem ?Julelotteri 2017
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Klubbens aktiviteter

De fleste aktiviteter som klubben står for, har som hovedformål at være indtægtsskabende. Men enkelte er også skabt for at aktivere lokalsamfundet. Af sådanne findes i 2012 følgende:

Nytårskoncert i HEP-huset
Fra  2014 deler vi opgaven med HEP-huset. Lions giver forestillingen medens HEP-huset står for det mere praktiske.
Arrangementet er en koncert som forsøges spillet en eftermiddag eller en aften i starten af året.
HEP-huset får herved en mindre indtægt.

Tilhørerne er alle ældre som bor i Egedal kommune.

Børnedyrskuet
.. er en gammel aktivitet. Oprindeligt gennemført af de lokale landmænd  - men da de næsten alle forsvandt så overtog Lions arrangementet i 1988.
Her kan børnene komme med deres kæledyr, fra små dyr og op til heste. Dyrene bliver bedømt af de lokale dyrlæger og der uddeles præmier til de nominerede dyr.
Der uddeles også en ærespokal (vandrepokal) til ejeren af et dyr hvor hun/han har gjort særligt med f.eks. pasning.

   

Julelotteriet
Med mange af forretninger i Stenløse, Ølstykke og Veksø som sponsorer så kan klubben hvert år i november måned sælge lodsedler - både til en rimelig pris - et pænt overskud - og nogle gode præmier

Pensionisthøjskolen

Hvert år får 2-3 ældre borgere mulighed for at komme på een uges ophold på en pensionisthøjskole i Nordsjælland.  Kurserne holdes af Lions Danmark og deltagerne kommer fra hele Danmark.
Det har altid været en stor succes hvilket vi oplever gennem de mange positive tilbagemeldinger.

Distriktslejr
Sådanne lejre etableres overalt i verdenen - af omkostningsmæssige årsager begrænser afstand i rejse vor deltagelse.
Her i Danmark etableres 3-5  lejre hvor der samles 20 - 25 unge deltagere fra hele verdenen. Normalt mødes de unge med deres værtsfamilier i en uge - hvorefter de samles i lejre (det kan være en spejderhytte eller et af sejlskibene (med speciale i unge - normalt urolige..) Formålet er at give de unge mulighed for at lære andre kulturer at kende og at blive tolerant overfor andre.
Tilsvarende sender Lions Senløse-Veksø 3-4 unge ud i verdenen.  Nogle lejre har specialer: som f.eks. musik, teater o.l.

 

 

Det var bare en opremsning af nogle af de normale aktiviteter som vi afholder.

Indtægterne kommer fra nogle få arrangementer  - men som via en rimelig stor indsats også giver de nødvendige kontanter 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark