Lions Stenløse VeksøNormal forsideHistorieKlubbens aktiviteterKlublivDonationer og ansøgningKlubinfo.. hvordan bliver man medlem ?Julelotteri 2017
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Klubbens historie

Lions Club organisationen opstod i USA allerede i 1917.

Den første klub blev først dannet i København i 1950. Efterfølgende bredte ideen sig ud over Danmark.

Ideen til en klub i Stenløse kom fra Lions Club Ballerup som 'sendte' 2 mand til Stenløse for at sondere og tale med interesserede borgere. Dette resulterede i dannelsen af

Lions Club Stenløse

 

 .. og den 23. september 1972 blev klubben
chartret ved en højtidelighed på Præstegaards-
skolen (nu Lærkeskolen). Dengang var der
19 medlemmer 
- ved 25 års jubilæet var der stadig 3 tilbage af
de oprindelige medlemmer.

. og ved vores 40 års jubilæum (2012) er stadig
eet af de oprindelige chartre-medlemmer aktiv i
klubben.

I 2005 blev klubbens navn ændret fordi der var
kommet flere nye medlemmer fra Veksø og
herefter blev den kaldt:

Lions Club Stenløse-Veksø

Ved 40 års jubilæet i 2012 er klubbens medlemsantal 17.

Som dengang og nu planlægges klubbens arbejde ved forskellige møder. I månederne september til juni afholdes 2 månedlige klubmøder (december og juni dog kun eet).
Indholdet på disse møder dækker behandling af de mange ansøgninger som modtages, men også de forskellige aktiviteter som giver indtægterne skal planlægges.
Derudover inviteres forskellige foredragsholdere for at klubbens medlemmer også kan få inspiration fra helt andre kilder end de som medlemmerne selv håndterer. Der kan også blive mulighed for et virksomhedsbesøg.

Mange donationer er det blevet til i de forgangne 40 år. Summen udgør kroner 2,6 millioner. Vi forsøger at bruge størstedelen på lokale forhold men der bliver penge til både Nationale (hele Danmark) og Internationale aktiviteter.

Uden penge - ingen hjælp. Og her har Lions klubberne en anden indgangsvinkel end mange loger. Alle penge skal TJENES af medlemmerne gennem personlig indsats.
Mange af sådanne aktiviteter kan være dobbeltsidige: Dels gøres en indsats for beboere i et lokal samfund (som f.eks. børnedyrskuet i Veksø) og samtidig skabes et mindre overskud som kan bruges i hjælpearbejdet.
Derudover har klubben også større aktiviteter - som stiller krav om mere mandskab, men som også er de som giver de nødvendige penge til hjælpekassen.

Til gengæld har Lions klubberne ingen administrative omkostninger !!! 
Selvfølgelig har klubberne administrationsomkostninger !!  men de betales alle af medlemmerne selv via et kontingent.
Så ALLE penge som tjenes ved en aktiviteter går 100% i den humanitære kasse

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark