Lions Stenløse VeksøNormal forsideHistorieKlubbens aktiviteterKlublivDonationer og ansøgningKlubinfo.. hvordan bliver man medlem ?Julelotteri 2017
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

V e l k o m m e n

til hjemmesiden for

Lions Club Stenløse-Veksø

Året 2012 var noget særligt, for der fyldte klubben 40 år.

I forbindelse med jubilæet uddelte vi kr. 110.248 fordelt på 17 donationer 

 

Der har gennem årene været afholdt mange aktiviteter for at skaffe penge til vore hjælpeaktiviteter - for uden indtægter er ingen hjælp mulig.

Vi forsøger at dele midlerne mellem:

Fordelingen blev i: 

                                                                - klubåret 2015 / 2016

50 %  til lokale formål 58 %

30 %  til danske forhold og endelig 21 %

20 %  til internationale    21 %

 

Men som noget grundlæggende så er alt hjælp omkostningsfri:  Een krone ind giver een krone ud.

Hvad klubben skal bruge til administration betales af klubbens medlemmer i form af kontingent.

 

Hvordan kan man så gøre hjælpeaktioner omkostningsfrie ?

Det skyldes at der altid er en lokal Lions Club som kan administrere en hjælpeaktion. F.eks. da Haiti blev ramt af den store katastrofe i 2010 - dengang trådte Lions klubberne i nabolandet (Dominikanske Republik) i aktion og fik mest muligt udført med så lave omkostninger som muligt. Penge til administration var der ingen af. Lokal kendskab er også en god ting - det aktiverer netop de involverede.

 

Medlemstallet var i 2016:

   -  i Danmark                         312 klubber med 6.400 medlemmer

   -  i hele verdenen             46.000      -         -                               1.400.000         -          

                                                      fordelt på 207 lande.

 

                                                                                                    

    

  .. men noget af det vigtigste er :

 

  det skal være sjovt at være

  en Lions  

 
                                                                                                   

Når man gør en indsats skal man føle at man gør noget godt..

Læs mere om klubben

  -   historie
  -   aktiviteter
  -   donationer / ansøgningsprocedure
  -   klubliv
  -   ..  og hvordan bliver man medlem ?
  -   klubdata:  klubinfo, bestyrelse og medlemsoversigt.   

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark